Monday, May 30, 2016

க.தமிழமல்லன் இயற்றிய அண்ணல் பாவியம் 4/5 – ஆறு.செல்வனின் ஆய்வுரை

  தனித்தமிழைப் பேணச்சொல்லும் அண்ணலின் அறிவுரைக்கு ஈனர்கள் எதிருரை பகர்கின்றார்கள். தனித்தமிழ் நமக்குத் தேவையில்லை, அதனால் எந்தப் பயனும் விளையப் போவதில்லை என்ற தங்களது மறுப்பை முரட்டுத்தனமாக எடுத்துவைக்கின்றார்கள். சீற்றத்தில் கொந்தளிக்கின்றார் அண்ணல். அவரின் சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் எறியப்பட்ட ஈட்டிகளாகப் பாய்கின்றன. நெஞ்சம் திறக்கின்றது. சொற்களின் வன்மையைப் பாருங்கள்:
        எண்ணங்கள் ஏதுமின்றி எதிர்ப்புக் கொள்கை
           ஏந்திமட்டும் முருட்டாகப் பேசி விட்டாய்.
       கண்மூடித் தனமாகச் சொல்லி விட்டால்
           கால்முளைத்து நடந்திடுமா உன்றன் ஆற்றல்.
——-   ——–   ———-   ——–   ——
உருட்டான கட்டைகளும், உடல்த டித்த
 உருவாளும் கருத்துக்கு வலிமை ஆமோ?
திருட்டையே தொழிலாகக் கொண்டோர் நீங்கள்.
 தெருச்சுற்றி ஏமாற்றிப் பிழைப்போர் நீங்கள்.
குருட்டான மயக்கத்தில் உடலை நம்பிக்
 கும்பிட்டுச் செல்வர்கால் வீழ்வோர் நீங்கள்
இருட்டான அறிவாலே இனத்தின் வாழ்வை
 இணையற்ற தனித்தமிழை எதிர்க்கும் மூடர்.
——-   ——–   ———-   ——–   ——
மெய்யான தமிழுணர்ச்சி இருந்தால் நீங்கள்
 மேலான பணிசெய்தல் உண்டா? இங்கே
பொய்யான தமிழ்ப்பெயர்கள் விளம்ப ரத்தில்
 போட்டிருக்கும் நிலைகண்டும் பேச்சில் வீரம்
செய்யத்தான் வந்துவிட்டீர்! இதோபா ருங்கள்!
 சிறப்பாகப் பெயர்ப்பலகை எழுதத் தீயை
வைத்தால்தான், உடைத்தால்தான், நொறுக்கி னால்தான்
 வாழ்ந்திடும்நம் வளத்தமிழும், கோழை நீங்கள்.
 என்ற பாடலைப் படித்ததும் எனக்கு மீண்டும் புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசனின்
தமிழரின் மேன்மையை இகழ்ந்தவ னைஎன்
  தாய்தடுத் தாலும் விடேன்!
எமைநத்து வாயென எதிரிகள் கோடி
  இட்டழைத் தாலும் தொடேன்!
என்னும் வேகம் கொப்பளிக்கும் வீரவரிகள் நெஞ்ச வானில் மின்னலிடுகின்றன.
  மற்றொரு காட்சி. தனக்கு ஏற்பட்ட வேதனைகளால் வெந்துபோன, மனம் நொந்துபோன கதைத்தலைவி முல்லை காவலர்களால் பெண்கள் காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப் படுகின்றாள். அவள் அங்கிருப்பதை அறிந்த அவள் கணவன் செம்மல் மற்றும் அவனுடைய நண்பர்கள் அவளிடம் சென்று நடந்த உண்மையை உரைக்குமாறு கேட்கின்றனர். அவள் பதிலேதும் சொல்லவில்லை. பின்பு மனம்திறந்த அவள் பொங்கும் எரிமலையாக வெடிக்கின்றாள். அவளுடைய சீற்றச்சொற்களைக் கண்டு கேட்பவர்கள் நடுங்குகின்றனர். அவளை அமைதிப் படுத்த மமுயல்கின்றனர். முயற்சி வீணாகின்றது. இந்த நிலையை ஐயா அவர்கள் ஒரே வரியில், நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாத வரியில் சொல்லியிருப்பதைக் கண்டு நான் வியந்து போனேன்.
மதியாத சிங்களத்தார் பேச்சுப் போலே
  மாற்றமெதும் இல்லாமல் ஆயிற் றையா
எந்தச் சூழலுக்கு எந்த உவமை! தமிழ் பற்றியும், தமிழ் இன நலன் பற்றியும், உண்ணும் போதும், உறங்கும் போதும் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கும் அவரது உள்ளத்திற்கு மேற்கண்ட வரிகளே சான்றல்லவா?
  தமிழீழப் படுகொலைஞன் சிங்கள இராசபட்சேவை உலக நாடுகள் அத்தனையும் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டும், அதிகாரத்தோடு எச்சரித்தும் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் அரக்கத்தனமாகத் தமிழ்மக்களைக் கொன்று குவித்த அந்தக் கொடுமனத்தை எந்த இடத்திலாவது குறிப்பிட்டாக வேண்டும் என்னும் அய்யாவின் வேட்கை இந்த இடத்தில் தணிந்திருக்கிறது போலும். ஆனால் அந்த உவமை அந்தக் காட்சிக்கே எவ்வளவு வலிமை சேர்த்திருக்கிறதென்பது படிக்கப் போகும் உங்களுக்கும் புரியும்.
பெண்ணுரிமை:
  தமிழைத், தமிழ் மக்களைத், தமிழ்நாட்டைப், பகுத்தறிவை, மூடத்தனத்தை, கற்பை இப்படி அனைத்தையும் சூடாகவும், சுவையாகவும் பாடிய பாவலரய்யா அவர்கள், பெண்ணுரிமையை மட்டும் விட்டுவிடுவாரா?  ஆணாதிக்கம் செய்வோர்க்கு அன்னைத் தமிழால் அறை கொடுக்கிறார்.
பெண்ணென்றால் இழிவாகப் பேசு கின்றீர்;
  ஆணினத்தார்; கெட்டுப்போய் நோயைத் தாங்கல்
புண்நாறிக் கிடந்தாலும் புகல மாட்டார்;
  புண்வந்த காலத்தும் அவரைக் காத்துப்
பெண்ணொருத்தி யைப்பார்த்துக் கட்டி வைப்பீர்;.
  பேசாமல், கூசாமல் ஆணைக் காப்பீர்.
  இந்த உண்மைநிலை இன்றைக்கும் நம்நாட்டில் நடக்கும் அவலமல்லவா?
தலைப்பு-தொடரும் : thalaippu_thodarum

பாவலர் ஆறு.செல்வன்
அட்டை-அண்ணல்பாவியம்04 :attai_annalpaaviyam_04

Saturday, May 28, 2016

கேட்டல் முறை – பவணந்தி முனிவர்

தலைப்பு-கேட்டல் முறை :thalaippu_kettalmurai

கேட்டல் முறை

ஒருமுறை கேட்போன் இருகால் கேட்பின்
பெருக நூலில் பிழைபாடு இலனே
முக்கால் கேட்பின் முறையறிந்து உரைக்கும்.
ஆசான் உரைத்தது அமைவரக் கொளினும்
கால்கூறு அல்லது பற்றலன் ஆகும்.
அவ் வினையாளரொடு பயில்வகை ஒரு கால்
செவ்விதின் உரைப்ப அவ்இரு காலும்
மை அறு புலமை மாண்பு உடைத்தது ஆகும்.
  • பவணந்தி முனிவர் : நன்னூல்
  பாடங்கேட்பவன் ஒரு முறையுடன் நில்லாது இரண்டாம் முறையும் கேட்டானாயின்,  மிகுதியும் பிழையின்றிக் கற்றவனாவான். மூன்றாம் முறையும் கேட்டனாயின், ஆசிரியர் கற்பித்ததை உணர்ந்து பிறர்க்குச் சொல்லும்திறன்பெற்றவனாவான்.  ஆசிரியர் கற்பித்தவற்றை நிறைய கற்றாலும், அப்புலமைத்திறத்தில் கால்பங்கிற்குமேல் மிகுதியாகக் கற்றவனாகான். கற்கும் தொழிலாளரோடு பழகுவதன் மூலம்காற்பகுதியும் பிறருக்கு விரித்து உரைப்பதன்மூலம் அரைப்பகுதியுமாகக் குற்றமற்ற புலமை  நிரம்பும் சிறப்பாகும்.

பாடம் சொல்லும் முறை – நன்னூல்

தலைப்பு-பாடம்சொல்லும்முறை :thalaippu_paadamsollummurai

பாடம் சொல்லும் முறை

ஈதல் இயல்பே இயம்பும் காலை
காலமும் இடமும் வாலிதின் நோக்கி
சிறந்துழி இருந்து தன் தெய்வம் வாழ்த்தி
உரைக்கப்படும் பொருள் உள்ளத்து அமைத்து
விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகமலர்ந்து
கொள்வோன் கொள்வகை அறிந்து அவன் உளங்
கொளக்
கோட்டமில் மனத்தில் நூல் கொடுத்தல் என்ப
நன்னூல்

 பாடம் சொல்லும்பொழுது உரிய காலத்தையும் உரிய இடத்தையும் தூயதாகத் தெரிவுசெய்து சிறந்த இடத்திலமர்க; தான் வழிபடும் கடவுளை வணங்கிப், பாடம் சொல்ல வேண்டிய பொருளை உள்ளத்தில் இருத்துக; விரைந்து சொல்லாமலும் சினந்து சொல்லாமலும் விருப்பமுடன் முகமலர்ச்சியாகக் கேட்கப்படுபவன் அறிவின் திறம் அறிந்து அவன் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் மாறுபாடு இல்லாத மனத்துடன் நூலறிவை வழங்குக.