Thursday, May 7, 2020

இலக்குவனார் மறுபதிப்பாய் இவரைச் சொல்வேன்!- மறைமலை இலக்குவனார்

அகரமுதல

இலக்குவனார்   மறுபதிப்பாய்  இவரைச் சொல்வேன்!


இனத்திற்கும்  தமிழினுக்கும்  ஏற்றம் காண
ஈரோட்டார்  பாதையிலே  நாட்டம் கொண்டு
அண்ணாவும்  நாவலரும்   போற்றும் வண்ணம்
எந்நாளும்  கழகத்தின்    வெற்றிக் காக
இரவுபகல் பாராமல்   உழைத்த  நல்லோர்
சுரதாவால்  பாராட்டுப் பெற்ற   புலவர்   
பணத்திற்கோ  பதவிக்கோ  எந்த நாளும்
 பற்றின்றி  வாழ்ந்திருக்கும்  கவிஞர் அன்றோ?1

பெருவளப்  பூராரென்று  சொன்னால்  உடனே
இளஞ்செழியன்  திருமுகமே கண்ணில் தோன்றும்!
தமிழ்ப்புலமை   மேலோங்கி மிளிர்ந்த தாலே
தன்பேச்சால் கவித்திறத்தால்    சிறப்பு பெற்றார்
நாவலர்க்கும்  செழியனுக்கும்  தம்பி என்றே
நாட்டிலுள்ள  அனைவருமே  நவில்வர் அன்றோ?
பாட்டினிலே ஏட்டினிலே   தனித்த பண்பால்
பாவேந்தர்   பரம்பரைக்குப்   பெருமை  சேர்த்தார்!2

அலுவலுக்கும் வருவாய்க்கும்   ஆசை இன்றி
அண்ணாவின் பெரும்படையில்  களங்கள் கண்டார்;
சிலநாளில்    தமிழாசான்   பணியைச் செய்தார்;
சிலநாளில்   உணவகத்தை  நடத்தி வந்தார்
இதழ்நடத்தி  வருவாயை  இழந்தார்;எனினும்
இனமானம்   காப்பதிலே இன்பம் கண்டார்;
புலவரிவர்  புகழ்வாழ்வைச்   சுருங்கச் சொன்னால்
இலக்குவனார்   மறுபதிப்பாய்  இவரைச் சொல்வேன்!3

பொன்னோடு  மாணிக்கம்  சேர்ந்ததைப் போல்
சான்றோரைச்   சான்றோரே  சார்ந்து நிற்பார்;
கற்றாரைக்  கற்றாரே   விரும்பிச் சேர்வார்;
நக்கீரர்  பரணரது நட்புப் போன்றே
அஞ்சாத சிங்கமெனப்  புகழ் படைத்து
நெஞ்சுயர்த்தித் தமிழ்காத்த    இலக்கு வனார்
விஞ்சுபுகழ்  இளஞ்செழியர்  கேண்மை  தன்னை
செஞ்சொல்லால்  படைத்துள்ளார்! வாழ்க!வாழ்க!4
மலர்மாமணி, புலவரேறு பெ.அ. இளஞ்செழியன் குறித்த வாழ்த்துப் பா.
– பேராசிரியர் முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்

தமிழியக்கத் தலைமைப் போராளி இலக்குவனாருடன் என் முதல் சந்திப்பு! – பெ.அ. இளஞ்செழியன்தமிழியக்கத் தலைமைப் போராளி பேராசிரியர் இலக்குவனாருடன்  என் முதல் சந்திப்பு!

05.02.1967

1.மீசைவைத்த இலக்குவனார்
அடடா,அந்த
மேதையின்மேல் எனதுள்ளம்
வைத்த அன்போ,

ஓசைவைத்த கடலினும்
பெரிய தாகும்!
உண்மைவைத்த நெஞ்சுடையார்
தமிழ்மேல் அன்னார்

ஆசைவைத்த தைப்போலே
வைத்த வர்,யார்?
ஆவியையே தமிழ்மேலே
வைத்த செம்மல்!

மாசைவைத்த மனமுடையோர்
அவர்மேல் இங்கே
மாறிமாறி வைத்ததுன்பம்
மலைநி கர்க்கும்!

2.நாடகப்பே ராசிரியர்
என்றன் ஆசான்
நடராச னார்க்கே, யாம்
விழாஎ டுத்தோம்!

பாடுபுகழ் கல்லக்குடி
என்னும் ஊரில்!
பாராட்டிப் பேசுதற்கே
கி.ஆ. பெ.வி.

நாடுபுகழ் இலக்குவனார்
இருவ ரையும்
நல்லதொரு மகிழுந்தில்
அழைத்துச் சென்றேன்!

ஓடுமணிப் பொழுதெனக்குத்
தெரிய வில்லை!
உரையின்பப் படகினிலே
பயணம் செய்தோம்!

3.இலக்குவனார் சந்திப்பும்
திருச்சி யில்தான்!
எனதழைப்பை ஏற்றந்த
மான வேங்கை,

கலக்கவந்த மேடையினை
என்ன சொல்வேன்?
கருத்துமணிச் சொற்பொழிவைப்
படைத்தார் அங்கே!

‘இலக்கியனார்’ என்றவரை
அழைத்தால் என்ன?
எழுச்சியுரை ஆற்றுவதில்
இமயம் ஆவார்!

இலக்கணமாய் வாழ்ந்திருந்தார்!
அவர்என் றைக்கும்
இலக்கியமாய் வாழ்ந்திருப்பார்
தமிழர் நெஞ்சில்!

4.மடல்தொடர்பும் அவருடன்நான்
வைத்தி ருந்தேன்!
மடைதிறந்த வெள்ளமவர்
கவிதை ஓட்டம்!

கடல்நிகர்த்த பேரறிஞர்
அண்ணா மீது,
கவிதைவரைந் தனுப்பிவைத்தார்
என்’மு கில்’க்கே!

அடலேறாய் அவரைத்தான்
பார்த்தோம் நாமே!
அனல்காற்றாய் எழுதியவர்
தமிழைக் காத்தார்!

தொடமுடியா அறிவு வானம்
அவர்என் பேன்நான்!
தூயவர்என் மனவானில்
நிலவாய் ஆனார்!

0+0+0

நண்பர்களுக்கு, நன்றியுடன்
நல்வணக்கம்.
இராம.நடராசனார், கல்லக்குடி உயர்நிலைப் பள்ளியில் அன்பால் அறிவால் ஆற்றலால் நாடகப் படைப்புத் திறனால் ஆசிரியர் மாணவர் அனைவர் உள்ளங்களிலும் அரியணை போட்டு வீற்றிருந்தவர். சமுதாயச் சீர்திருத்த நாடகங்கள் எழுதி, அனைத்தையும் மேடையேற்றியவர். நடிகை மனோரமா போன்றவர்கள் கல்லக்குடி வந்து, அவர் நாடகங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள். எனவே  கல்லக்குடி   பள்ளியில் படித்த பழைய மாணவர்களாகிய நாங்கள்  கல்லக்குடியில் ஆசிரியர்  நடராசனார்க்குப் பாராட்டுவிழா நடத்தி,”நாடகப் பேராசிரியர்”என்ற விருதினை முத்தமிழ்க்காவலர் திருக்கரத்தால் அவருக்கு  வழங்க வைத்தோம்.
அப்போது திருச்சியில் நான் இருந்தேன். நானும் என்னுடன் படித்த என் கெழுதகை நண்பர் வெ.இராமுலு அவர்களும் பெருமுயற்சி மேற்கொண்டு, நடராசனார் பாராட்டுவிழாவைப் பலரும் பாராட்டும்படி நடத்தினோம். முத்தமிழ்க்காவலர் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்களுடன்  நான் நன்கு பழகிக் கொண்டிருந்தவன் என்ற முறையில், அவரிடம் நேரில் சென்று விழாவிற்கு அவர் இசைவைப்  பெற்றேன். திருச்சியில்  அவர்  வீட்டுக்கும் நான் குடியிருந்த வீட்டுக்கும் இடையில் இருந்த தூரம் 200 அடிகள்தாம்! நான் குடும்பத்துடன் இருந்த இடம், திருச்சி பெரிய தெருவிலிருந்து பிரியும் பெரிய செளராட்டிரா தெரு! முத்தமிழ்க் காவலரின் இல்லம், அங்கிருந்து தொடரும் தையல்காரத் தெரு! அடிக்கடி அவரைப் பார்க்கச் சென்று, அமர்ந்து உரையாடி, அவரிடமிருந்து நிறையக் கற்றுத் திரும்புவேன்! அவர்தான் தமிழ்! தமிழ்தான் அவர்!
அப்போது ‘இந்தி எதிர்ப்புப் போரின் தந்தை’ எனக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறை சென்று வந்த பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார், மீண்டும் இந்தியப்பாதுகாப்புச் சட்டப்படி கைது செய்யப்பட்டு விடுவிப்பிற்குப் பின்னர் மதுரையில் இருந்து குறள்நெறி இதழை நடத்திக் கொண்டிருந்தார். பேராசிரியர் இலக்குவனார் அவர்களிடம் மடல்வழியாக இசைவு பெற்றேன். இலக்குவனார் முதல்நாள்  இரவே திருச்சி வந்து விடுதியில் தங்கியிருந்தார்.
பெருமகனார் இருவரையும் திருச்சியிலிருந்து மகிழுந்தில் கல்லக்குடிக்கு அழைத்துச் சென்ற  அனுபவமே    ஒரு  தனிச்சுவை! புதுச்சுவை! சிறப்பான அந்த விழாவிற்குச் சிகரம் வைத்ததுபோல், எனது கைவண்ணத்தில் தாள்மலர் ஒன்றையும் தவழவிட்டேன். நான் முதன்முதல் உருவாக்கிய முத்துமணி மலர் அதுதான்.
நடராசனாரின் நாவிலும் நெஞ்சிலும் நான் நடமாடும் உருவமாக இருந்தேன். அப்படி என்னை நேசித்தார்! என் எழுத்துகளை வாசித்தார். சென்னையில் எனது வீட்டிற்கு வந்து, என்னுடன் தங்கியிருந்து ஆசிரியர் மாணவருக்கான இடைவெளிக்கப்பால் என்னைப் பெரிதும் மதித்துப் பழகிய ஏந்தல் அவர்!
நான் மறக்கவே முடியாத மலை மாணிக்கம் அவர்!
ஆசிரியரானால் அவர்போல் ஆசிரியர் ஆகவேண்டும்! வாழ்க அவர் புகழ்!
ஆசிரியப்பெருந்தைகயைச் சிறப்பிக்கும் வாய்ப்பில் தமிழ்ப்போராளி பேராசிரியர் சி.இலக்குவனாரைச்சந்திக்கும் முதல் வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் பெற்ற பெரும்பேறு. அவரது புகழ் நினைவில்     மலர்மாமணி, புலவரேறு பெ.அ. இளஞ்செழியன்.

Monday, May 4, 2020

தரணி ஆளும் தமிழ் – கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

அகரமுதல

தரணி ஆளும் தமிழ் 


உலகறியும் மொழிகளிலே தமிழ் மொழிபோல்
உயர்தனிச்  செம்மொழி வேறில்லை !
இலக்கண இலக்கிய வரலாற்றோடு
இலங்கும் தமிழுக்கிணை ஏதுமில்லை !

பொதிகை மலைச் சாரலாய்ப்  புவிமீது
பார்போற்ற வாழும் மொழித் தமிழாகும் !
வாழ்வியலாம் வள்ளுவத்தில் நிலைபெற்று
வான் போற்றும் தமிழெங்கள் அமுதாகும் !

சங்கம் வளர்த்த மாமதுரை வீதியெங்கும்
அங்கமாய்த் தமிழ்த்தூண்கள் அரணாகும் !
மூவேந்தர் புகழ் பாடிப்  பாரெங்கும் 
முத்தமிழே இனி எங்கள் உரமாகும் !

வரிவடிவத் தமிழின் தொன்மைக்குச் சான்றாகி 
வைகையாற்றுத் தமிழர் நாகரிகமாய்க்  கீழடி !
உலகின் முதல் மொழித் தமிழென்று 
உணர்த்துகின்ற அகழாய்வே எங்கள் தாய்மடி !

ஈராயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட திருக்குறளே
இணையிலா உலகப் பொதுமறை !
ஓராயிரம் ஆண்டுப் பழமை உரைக்கின்ற
ஆத்திச்சூடி நாமறிந்த திருமறை !

பிராமி வடிவம் தமிழுக்கு மூலமென
மாங்குளத்துக்  கல்வெட்டு விளக்கியது !
இன்றளவும் ஒலிவடிவம் வரிவடிவம் காத்து
குன்றமென நின்றே தமிழ் துலங்கியது !

தமிழைப்போல் இனிதான மொழி வேறில்லையென 
தரணிக்கு எடுத்துரைத்தான் நம் மகாகவி !
தமிழெங்கள் உயிருக்கு நேரென்று நெஞ்சுயர்த்தி
அமுதமொழித் தமிழ்தான் என்றான் புரட்சிக்கவி !

உலகெங்கும் கால்பதித்த தமிழரின் மேன்மை
பலகாலம் பறைசாற்றும் தமிழின் மாண்பை !
தன்னிலிருந்து மலர்ந்த சொல் தம்இழ்  
தரணி ஆளும் தமிழுக்கு மகுடமாகும் !

கவிச்சுடர் கா..கல்யாணசுந்தரம் , சென்னை  600100 
9443259288