தலைப்பு-இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்றே :thalaippu_ilakkiyamindri_ilakkanamindre

இலக்கியம் இன்றி இலக்கணம் இன்றே;
எள்ளின் றாகில் எண்ணெயும் இன்றே;
எள்ளினின்று எண்ணெய் எடுப்பது போல
இலக்கியத் தினின்றும் எடுபடும் இலக்கணம்


அகத்தியர்: பேரகத்தியத் திரட்டு