தலைப்பு-காவிரி-நடிகை, தமிழ்மணி ; thalaippu_kaveri_nadigai_tha-re-thamizhmani

காவேரியா…? அது பழைய நடிகையாச்சே! இந்தி அரசே!

கன்னட வெறியாட்டம்
மறைக்க வேண்டுமா?
பேரறிவாளனைத் தாக்கு!
விக்னேசு எழுச்சி
மறக்க வேண்டுமா?
இராம்குமாரை முடி!
வாக்காளர்களே! என
விளி!
புலால் உணவுப்
பொட்டலத்தையும்
சாராயத்தையும்
கண்ணில்காட்டு!
பிறகு சொல்லுவான்-
“காவேரியா…?
அது
பழைய நடிகையாச்சே?”
த.இரெ.தமிழ் மணி