திருப்பூர்தேவியின் குறும்பாக்கள் 


மது அருந்தாமலே வாழ்ந்து முடித்தவனை
மது நிரம்பிய மலர்களால் போர்த்தி இருந்தனர்
அவன் அந்திமத்தில்!
++
பூவாங்கக் காசு போதாததால்
அதை விற்கும் வேலையை
வாங்கிக் கொண்டாள்
ஏழைச் சிறுமி!
++
சிதைந்து உடன்கட்டை ஏறின
இறந்தவருடன்…
சாலையில் இறைக்கப்பட்ட
மலர்கள்…!
++

வழக்குரைஞர் இரா.சுகுணாதேவி, திருப்பூர்